Knjiga pri Pearson Education

Pri ugledni mednarodni založbi Pearson Education je izšla knjiga Poslovne raziskave (Business research) avtorjev prof.dr. Dimovski Vlado, dr. Škerlavaj Miha, dr. Penger Sandra. Gre za delo, ki opisuje proces raziskovalnega dela v poslovnem svetu in pomaga aplicirati znanstveno razmišljanje v poslovni problematiki. Namenjena je strokovnjakom iz poslovne prakse, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom ter podiplomskim študentom Ekonomske fakultete v Ljubljani (predmet Metode raziskovalnega dela).

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s