Analiza družbenih omrežij kot managersko orodje

Objavili smo: Škerlavaj, M., Dimovski, V. (2008) Analiza družbenih omrežij kot managersko orodje. HRM (Ljubl.), okt. 2008, letn. 6, št. 25, str. 6-12.

Članek poudarja pomen poznavanja omrežij znanja in učenja med člani organizacij za uspešnost poslovanja. Izhaja iz predpostavke, da je mogoče tudi neformalna omrežja managirati. V ta namen najprej predstavi analizo družbenih omrežij organizacij kot sodobno orodje managementa. Prikaže tudi nekaj možnosti uporabe analize omrežij v organizacijah, kot so omrežja učenja in prenosa znanja, omrežja ustvarjanja novih idej in podpore pri inoviranju, omrežja odločanja, sodelovanja ipd. Članek podrobneje prikaže omrežja znanja in učenja na nekaj praktičnih primerih vizualizacije in navaja napotke za njihov management.

Do članka je možno dostopati tukaj.

Research seminar in Cardiff & Bath

For those of you who will be around Cardiff Business School (18.5.2008) or University of Bath (20.5.2008), here is a research seminar that I’ll give: “Organizational learning: Why and how?“.