Napovednik predavanja o uporabi analize omrežij za managerje

Za vse zainteresirane za uporabo analize družbenih omrežij v managementu organizacij – tukaj je napovednik mojega predavanja Analiza družbenih omrežij (znanja) kot koristno sodobno managersko orodje na konferenci Izobraževalni management, 19.11.2008 na Bledu.