Teambuilding v Logarski dolini

pv-logo

Ta vikend sem imel čast preživeti z vodstvom Skupine Premogovnik Velenje in kolegico dr. Sandro Penger v prelepi Logarski dolini. Čudovito naravno okolje za izvajanje aktivnosti teambuildinga in interaktivnih delavnic na temo timskega dela, organiziranja lastnega dela in časa, organiziranja dela sodelavcev in vodenja sprememb.

cisef

Gre za eno izmed delavnic v sklopu Poslovne akademije Premogovnik Velenje, ki jo izvajamo sodelavci Ekonomske fakultete v Ljubljani (oziroma CISEFa). Tukaj pa je še povezava na nekaj fotografij.

Odnosi med zaposlenimi in podjetji in njihov vpliv na uspešnost poslovanja: Rezultati raziskave Zlata nit 2007

Objavljen je bil članek Makovec Brenčič, M., Rašković, M., Škerlavaj, M. (2008). Odnosi med zaposlenimi in podjetji in njihov vpliv na uspešnost poslovanja: Rezultati raziskave Zlata nit 2007, Teorija in praksa, 45(6): 728-751.

logo-zlata-nit

Pričujoči članek preučuje povezanost šestih izbranih dimenzij odnosov med zaposlenimi in 101 najboljšim zaposlovalcem raziskave Zlata nit. Merjenje posameznih dimenzij in kakovosti odnosov med zaposlenimi in podjetjem je potekalo s pomočjo Vprašalnika o značilnostih delovnega mesta (Hackman in Oldham, 1975), kjer je v letu 2007/8 v raziskavi sodelovalo več kot 10.500 zaposlenih iz 101 slovenskega podjetja. Rezultati Zlate niti jasno kažejo močno in pozitivno povezanost med posameznimi dimenzijami odnosa med zaposlenimi in podjetji ter kazalci tržne, inovacijske in finančne uspešnosti. Tako podjetja, ki izkazujejo bolj kakovosten odnos z zaposlenimi, dosegajo na trgu večjo uspešnost.

Več o projektu Zlata nit na tej povezavi.