Šola poslovnih znanj

Tokrat me je pot zanesla v Velenje, kjer sem predaval mladim perspektivnim kadrom Skupine Premogovnik Velenje na temo organiziranja lastnega dela (obvladovanja časa) in vodenja sprememb. V diskusijah z in med udeleženci se je utrnilo veliko zanimivih idej za izvedbo v praksi!

pv