Zavzetost zaposlenih: Oblikovanje delovnih mest in povezav med zaposlenimi

Zavzetost zaposlenih je izjemno zanimiv organizacijski pojav, saj je močno povezana z boljšimi rezultati poslovanja in kot takšna v osrčju delovanja managerjev. Z Leo Pfajfar sva pripravila strokovni prispevek, ki kaže kako je mogoče s kombinacijo dveh managerskih orodij vplivati na večjo zavzetost zaposlenih. Celotna objava je na razpolago v HRM reviji: PFAJFAR, Lea, ŠKERLAVAJ, Miha. Zavzetost zaposlenih za delo: spodbudimo jo z ustreznim oblikovanjem delovnih mest in povezav med zaposlenimi. HRM (Ljubl.), jun. 2013, letn. 11, št. 53, str. 28-33, povzetek pa spodaj:

Ni dovolj, da v podjetjih zagotavljamo prijetno organizacijsko klimo in skrbimo zgolj za zadovoljstvo zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih je namreč potreben, ne pa tudi zadosten pogoj za uspešnost organizacij saj je lahko povezano tudi z dejavniki, ki niso koristni z vidika organizacije. V času krize zmagujejo podjetja, ki svojo konkurenčno prednost povečujejo s pomočjo za delo zavzetih zaposlenih. Podjetja z bolj zavzetimi zaposleni imajo lahko kar do 50% večjo produktivnost, zato pa tudi večjo rast prihodkov in dobičkonosnosti (Harter et al., 2002; Towers, 2003). Žal pa raziskave kažejo tudi to, da je več kot 50% zaposlenih nezavzetih za delo (Blacksmith & Harter, 2011). Raziskava, ki smo jo opravili v slovenskem IT podjetju z nekaj več kot 200 zaposlenimi, je pokazala, da zavzetost zaposlenega za delo lahko spodbudimo s pravilno oblikovanim delovnim mestom in s spodbujanjem deljenja nasvetov med zaposlenimi (Pfajfar, 2012).

Publication on management innovation in EMR

EMRAgain, I am proud of our little team who made it to another prominent research publication venue, that is European Management Review. We have published a paper on a most promissing topic of management innovation: ČERNE, Matej, JAKLIČ, Marko, ŠKERLAVAJ, Miha. Management innovation in focus : the role of knowledge exchange, organizational size, and IT system development and utilization. European management review, 2013.

Below is the abstract.

This study aims to design and test a model examining the antecedents of management innovation at the organizational level. We propose internal knowledge exchange as a crucial predictor of management innovation and examine the mediating effect of IT system development, as well as the moderating effect of organizational size in the examined relationship. We test the model using structural equation modeling and hierarchical moderated regression analysis on data gathered from 604 firms in three countries: Slovenia, Spain, and South Korea. The results indicate a crucial role of knowledge exchange for management innovation, as this link is positive, very strong and significant in all three countries. In addition, our study provided evidence that knowledge exchange results in management innovation through developed IT systems that enable the information and knowledge to flow within an organization, as well as that the relationship between knowledge exchange and management innovation is hindered by firms’ size.

Interested? Have a read of the full paper.

Delavnica o inovativnosti zaposlenih … vabljeni!

27.9. bomo na EFju organizirali dneve CPOEFa, v sklopu katerih bom izvedel seminar z delavnico na temo spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih. Dogodek je primarno namenjen vsem skupinam ljudi v organizacijah, ki jih zanima spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih, še posebej pa 1) članom uprav in izvršnim direktorjem zadolženih za kadrovske zadeve in/ali poslovni razvoj; 2) neposrednim vodjem; 3) HRM vodjem in strokovnim sodelavcem; 4) vodjem in sodelavcem na področju raziskav in razvoja in 5) članom komisij za inovacije.

Gre za interaktiven seminar z delavnico, ki gradi na izkustvenem učenju prilagojenem konkretnim potrebam udeležencev, timskem delu, praktičnih vajah in primerih, ogledu in analizi videomaterialov, vprašalnikih, skupinski diskusiji in dialogu ter samo-refleksiji. Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih je uveljavljen seminar z delavnico z izjemno zadovoljnimi udeleženci ter konkretnimi rezultati za njihove organizacije.

Vabljeni k prijavi in sodelovanju!

Media coverage on AMJ article in Slovenia and Norway

In essence, I see the point in our work about the positive impact we’d like to make to the lives of individuals at work as well as business performance. So I am really happy to see that Academy of Management Journal  publication on detrimental effects of knowledge hiding for ones own creativity got really wide media coverage in Norway as well as some in Slovenia.

Below are the links to publications in Norwegian and Slovenian press: