Znanost organizacijskega spreminjanja

V današnji Delovi kolumni obravnavam tri mite in znanstvena spoznanja organizacijskega spreminjanja. Prvi mit je, da so spremembe edina stalnica. Drugi, da se ljudje po pravilu upiramo spremembam. Tretji pa, da nas za spremembe motivirata korenček in palica. Raziskave nas učijo, da organizacije in posamezniki potrebujemo tako spremembe kot tudi stabilnost. Raziskave kažejo, da je tipov odnosov do sprememb več in nas podučijo tudi kako naj se jih lotevamo glede na velikost sprememb. Napredne poslovne organizacije se ravno tako zavedajo izsledkov raziskav in dejstva, da je posel z visoko dodano vrednostjo vedno bolj kolektiven šport. Temu morajo slediti tudi dejanja. Znaten delež Fortune 500 podjetij tako v zadnjem desetletju prehaja od sistemov nagrajevanja po individualni uspešnosti k sistemom nagrajevanja z visokimi bazičnimi prejemki in nagrajevanjem po kolektivni uspešnosti. Za res velike korake naprej nas ne motivira korenček niti nas ne prestraši palica. Vabljeni k branju.