Izšla je knjiga Postherojsko vodenje

Pri zbirki Maksima Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je izšla knjiga Postherojsko vodenje: kontekst, proces in rezultati. Gre za slovenski prevod angleškega izvirnika. Monografija obravnava kontekst, proces in rezultate postherojskega vodenja. Zahtevnost sodobnega poslovnega okolja, vključno z reševanjem problematike, ki jo prinaša covid-19 v vseh svojih dimenzijah, in z upoštevanjem osnovnega delovanja človeške psihologije, od nas zahteva spremembo paradigme pri dojemanju in izvajanju učinkovitega vodenja. Zapletene naloge v svoji definiciji od nas zahtevajo neodvisno strokovno znanje in prinašajo negotove posledice. Prav zato moramo narediti premik stran od dominantnega vodje in egocentričnega vodenja proti sodobnim oblikam vodenja, ki v ospredje postavljajo nalogo in kolektiv.

Monografijo lahko kupite v Centralni ekonomski knjižnici Ekonomske fakultete ali v spletni knjigarni Univerze v Ljubljani.

Škerlavaj, M. (2022): Postherojsko vodenje: kontekst, proces in rezultati, Zbirka Maksima, Založništvo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.