MUI TV (študentski videi o inovacijah)

Magistrski študentje programa Management in organizacija na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani so pri predmetu Management ustvarjalnosti in inovativnosti izdelali sedem videov. Vsak od njih pripoveduje zanimivo zgodbo o inovacijah v zelo različnih organizacijah. Vsi pa naslavljajo pomembne izzive sedanjosti in prihodnosti – od trajnostne mobilnosti, nadomeščanja plastike s trajnostnimi materiali, pa vse do različnih inovacij za pomoč sočloveku. Resnično vabljeni k ogledu!

MUI TV 2019 (2)

Friday seminar on job crafting

This Friday, 12.30 – 13.30, Sut I Wong Humborstad and myself will give a research seminar at the BI Norwegian Business School, Nydalsveien 37, Oslo, Norway. Exact location is Department of Leadership and Organisational Behaviour, A3 – 109. Title: Building Coalitions for Job Crafting: Leader-subordinate Autonomy Expectation (In)Congruence and Subordinate Perceived Competence Mobilization. Looking forward to a fruitful discussion. Welcome all of you interested in and curious about proactive behaviours at work and the ways to stimulate them!

Delavnica o inovativnosti zaposlenih … vabljeni!

27.9. bomo na EFju organizirali dneve CPOEFa, v sklopu katerih bom izvedel seminar z delavnico na temo spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih. Dogodek je primarno namenjen vsem skupinam ljudi v organizacijah, ki jih zanima spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih, še posebej pa 1) članom uprav in izvršnim direktorjem zadolženih za kadrovske zadeve in/ali poslovni razvoj; 2) neposrednim vodjem; 3) HRM vodjem in strokovnim sodelavcem; 4) vodjem in sodelavcem na področju raziskav in razvoja in 5) članom komisij za inovacije.

Gre za interaktiven seminar z delavnico, ki gradi na izkustvenem učenju prilagojenem konkretnim potrebam udeležencev, timskem delu, praktičnih vajah in primerih, ogledu in analizi videomaterialov, vprašalnikih, skupinski diskusiji in dialogu ter samo-refleksiji. Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih je uveljavljen seminar z delavnico z izjemno zadovoljnimi udeleženci ter konkretnimi rezultati za njihove organizacije.

Vabljeni k prijavi in sodelovanju!

FEEL in SAM konferenca

Junij bo domače konferenčno obarvan. Na konferenci Slovenske akademije za management bosta najprej Sabina Bogilović in Matej Černe predstavila dva članka na temo kulturne inteligentnosti ter managerskih inovacij, ki smo jih pripravili v soavtorstvu.
12.6. pa v sklopu mednarodne konference Moč etičnega voditeljstva na Brdu pri Kranju predstavljam prispevek o vlogi etičnih voditeljev pri spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih, ki sva ga pripravila z Matejem. Pokazati želiva, da je skrb za ustvarjalna in inovativna delovna mesta bistvo etičnosti, saj zaposlenim daje smisel, organizacijam uspeh, družbi pa možnost razvoja in napredka.

Konferenca FEEL – napovednik

logo feel12. junija 2013 bom v okviru FEEL konference predaval na temo vloge voditeljev pri oblikovanju organizacijske klime za ustvarjalno in inovativno delo. Prispevek sva pripravila skupaj z Matejem Černetom, povzetek pa sledi:

V vedno bolj dinamičnem in negotovem poslovnem okolju so organizacije odvisne od ustvarjalnih idej posameznikov. Ustvarjalnost je temeljni dejavnik, ki služi kot odskočna deska za inovativnost posameznikov, skupin in organizacij. Zasledovanje ustvarjalnosti in inovativnosti je etično do vseh deležnikov organizacij – zaposlenih, partnerjev, lastnikov in družbe. Inovacije namreč vodijo v višjo dodano vrednost zaposlenih, spodbujajo rast in razvoj podjetij, ekonomski napredek in vodijo v večjo blaginjo družbe kot celote. Pri spodbujanju ustvarjalnosti zaposlenih in pretvarjanju le-te v inovativnost seveda igrajo veliko vlogo voditelji. S svojim delovanjem spodbujajo ustrezno organizacijsko klimo za ustvarjanje in udejanjanje idej. Primerna organizacijska klima mora uravnotežiti tako sodelovanje in razvoj (mojstrstvo), kot tudi poudarjati doseganje ciljev (uspešnost). Poleg spodbujanja tovrstne klime in zagotavljanja ustreznega motivacijskega mikro-okolja (pomen, avtonomija in mojstrstvo) morajo voditelji izražati podporo ustvarjalnim idejam in zagotoviti resurse za njihovo izvedbo. Velja biti pozoren tudi na organizacijske realnosti, ki se jim moramo pri etičnem voditeljstvu izogibati oz. jih preprečevati – npr. skrivanju znanja in pretiranem izražanju posameznih stilov vodenja. Tovrstna vedenja namreč vodijo v to, da številne iniciative za spodbujanje ustvarjalnosti v podjetjih ne dosežejo svojih učinkov. Če se destruktivna vedenja pri delu ponavljajo dalj časa, lahko pride do nevarne spirale nezaupanja, kar ima lahko katastrofalne družbenoekonomske, organizacijske in posamezne učinke v smislu zavrte ustvarjalnosti in inovativnosti.

7. Slovenski forum inovacij – okrogla miza

Včeraj se je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani odvijal 7. Slovenski forum inovacij. Na (po moji oceni) zanimivi okrogli mizi smo izmenjali nekaj mnenj o inovativnosti. Takole so zapisali na spletni strani Foruma:

Dogajanje pa je popestrila tudi zanimiva okrogla miza z naslovom »Inovativna Slovenija – slogan, mit ali gradovi v oblakih,« na kateri je moderatorka Edita Cetinski Malnar s priznanimi podjetniki, ki so v praksi večkrat dokazali, da je inovativnost ključ do uspešnega podjetja, razpravljali o izzivih inovativnega življenja. Miha Škerlavaj, raziskovalec in predavatelj z Ekonomske fakultete, Rok Uršič, ustanovitelj visokotehnološkega podjetja svetovnega razreda Instrumentation Technologies, d. d., kreator slovenskega superavtomobila Aljoša Tušek, Tushek Supercars, d. o. o., elektrotehnik z mednarodnim podjetjem Marko Lotrič, Lotrič meroslovje, d. o. o in Devid Palčič, Primorec, ki skrbi za razmah zelenih tehnologij, Robotina, d. o. o. so vsem inovativnim položili na srce, naj bodo proaktivni in drzni, naj jih prav nič ne ustavi, naj neuspeh jemljejo kot motivacijo za nove poskuse, predvsem pa naj zaupajo vase in ohranijo otroško radovednost.

Avtorica: Anja Garbajs

Academy of Management, Boston, 2012

Off to Boston, in few days. Sincerely looking forward to visit this vibrant city once again. Even more so I expect with great enthusiasm the ‘Olympics of Management’ – annual Academy of Management Meeting. This year my schedule is particularly busy – among many meeting with dear colleagues and friends, with many of whom we have on-going or future research projects, I am also co-authoring two of the presentations in the conference program:

  • Černe, M., Nerstad, C., & Škerlavaj, M.: Don’t come around here no more: Knowledge hiding, perceived motivational climate, and creativity (Best Conference Paper Proceedings).

and

  • Černe, M., Jaklič, M., & Škerlavaj, M.: Decoupling management and technological innovation: Unveiling the individualism-collectivism controversy.

Organizational Network Analysis @ BI Norwegian Business School

I am spending a most productive month at BI Norwegian Business School in Oslo, where I taught Organizational network analysis at Master of Management and am about to co-teach Organizational network analysis workshop at the PhD level (together with prof. dr.Amir Sasson). In addition, together with my colleagues from the Department of Leadership and Organisational Behavior, we have  several promising research activities in the pipeline. Ha det! (Norwegian for bye-bye :-)).

AoM Best Conference Proceedings

I am really proud to announce that we received a prestigious Best Conference Proceedings Award for the Academy of Management Meeting, 2012, Boston (MA, USA). Reviewers have ranked the paper Černe, M., Nerstad, C., Škerlavaj, M. “Don’t come around here no more: Knowledge hiding, perceived motivational climate, and creativity” to be amongst the best in the OB Division. We provocatively suggest and prove that knowledge hiding not only damages organizations, but also individuals who hide knowledge themselves. In addition, we offer a remedy for that. The negative effect of knowledge hiding on creativity can be mitigated with fostering appropriate organizational climate.