jump to navigation

Napovednik predavanja o uporabi analize omrežij za managerje November 3, 2008

Posted by Miha Škerlavaj in social network analysis for management.
Tags: , , ,
comments closed

Za vse zainteresirane za uporabo analize družbenih omrežij v managementu organizacij – tukaj je napovednik mojega predavanja Analiza družbenih omrežij (znanja) kot koristno sodobno managersko orodje na konferenci Izobraževalni management, 19.11.2008 na Bledu.

Analiza družbenih omrežij kot managersko orodje October 14, 2008

Posted by Miha Škerlavaj in learning networks.
Tags: , , , ,
comments closed

Objavili smo: Škerlavaj, M., Dimovski, V. (2008) Analiza družbenih omrežij kot managersko orodje. HRM (Ljubl.), okt. 2008, letn. 6, št. 25, str. 6-12.

Članek poudarja pomen poznavanja omrežij znanja in učenja med člani organizacij za uspešnost poslovanja. Izhaja iz predpostavke, da je mogoče tudi neformalna omrežja managirati. V ta namen najprej predstavi analizo družbenih omrežij organizacij kot sodobno orodje managementa. Prikaže tudi nekaj možnosti uporabe analize omrežij v organizacijah, kot so omrežja učenja in prenosa znanja, omrežja ustvarjanja novih idej in podpore pri inoviranju, omrežja odločanja, sodelovanja ipd. Članek podrobneje prikaže omrežja znanja in učenja na nekaj praktičnih primerih vizualizacije in navaja napotke za njihov management.

Do članka je možno dostopati tukaj.

%d bloggers like this: