jump to navigation

Prijetno popoldne inovativnosti pri gazeli Lotrič meroslovje December 10, 2012

Posted by Miha Škerlavaj in creativity, innovation.
Tags: , , ,
comments closed

V petek sem imel (v vlogi vodje Centra za raziskave inovativnosti CERINNO) čast in veselje udeležiti se dogodka poimenovanega Prijetno popoldne inovativnosti. V prelepem okolju zasnežene selške doline nas je gostilo podjetje Lotrič meroslovje d.o.o., slovenska gazela z izjemno organizacijsko kulturo. Številnimi zanimive prakse spodbujanja inovativnosti svojih zaposlenih se odražajo v več kot desetih predlogih izboljšav in inovacij na zaposlenega. Spodbudno okolje!

logo-si cobik lotric-logo-v2

%d bloggers like this: