Prijetno popoldne inovativnosti pri gazeli Lotrič meroslovje

V petek sem imel (v vlogi vodje Centra za raziskave inovativnosti CERINNO) čast in veselje udeležiti se dogodka poimenovanega Prijetno popoldne inovativnosti. V prelepem okolju zasnežene selške doline nas je gostilo podjetje Lotrič meroslovje d.o.o., slovenska gazela z izjemno organizacijsko kulturo. Številnimi zanimive prakse spodbujanja inovativnosti svojih zaposlenih se odražajo v več kot desetih predlogih izboljšav in inovacij na zaposlenega. Spodbudno okolje!

logo-si cobik lotric-logo-v2

US trip

Over the following 10 days or so, I’ll be on a trip around USA to talk with and learn from the responsible people from top notch US business schools on their experience with executive and MBA education. It is a part of benchmarking as related to the endeavours of the Center of excellence in biosensorics, instrumentation and process controlLaboratory fo Open Innovation Systems to develop a specalized programme MBAR for researchers and developers in need of business-related knowledge and skills. I’ll have an amazing opportunity to meet experts from MIT, Berkeley and UCLA.

Mini MBAR kick-off

Today we started with the mini Master of Business Administration in Research, which is led by myself and prof.dr. Aleš Groznik and tought by prof.dr. William Barletta and prof. Marko Hočevar and hosted by the Faculty of Economics, University of Ljubljana. The 40-hour program within the framework of Center of Excellence for Biosensors, Instrumentation and Process Control is specially designed to meet the needs for business knowledge of managers with background in technical or nature sciences, working in research and development organizations. Here is the link to some photos and some more details.

Netehnološke inovacije in inovacije v poslovnih modelih: Slovenija, kam greš?

Slovenci veliko govorimo in nekoliko manj delamo na področju inoviranja. Po podatkih SURSa (2010) več kot polovica vseh slovenskih podjetij meni, da so inovativna. Obenem v evropskem merilu primerjalno zaostajamo po dodani vrednosti na zaposlenega (panoga kot je informacijska tehnologija ni nobena izjema). Izkušnje novih vstopnikov na Fortune 500 lestvico kažejo, da so del odgovora kako priti iz te zagate neizoriščene netehnološke inovacije in inovacije v poslovnih modelih. V okviru srečanja Sekcije mladih managerjev Združenja Manager bom 2.12.2010 v sodelovanju z mag. Matejem Černetom (COBIK) in Alešem Špetičem (Zemanta) predstavil izsledke raziskav in primere dobrih praks slovenskih in tujih podjetij, ki uspešno izkoriščajo prednosti ‘mehkejšega’ vidika inoviranja.

Članek o inovacijah v poslovnih modelih

V reviji MQ Združenja Manager (št. 15, september 2010, str. 21) je izšel članek sodelavcev Ekonomske Fakultete Univerze v Ljubljani (EF) in Centra odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (COBIK) Černe, M., Škerlavaj, M., & Jaklič, M. (2009): Prebudimo zmaja z inovacijami v poslovnih modelih. Gre za članek v katerem avtorji izpostavljamo pomen in neizkoriščenost inovacij v poslovnih modelih v slovenskem okolju. Prikažemo tudi nekaj kratkih primerov iz tuje in slovenske prakse (Zappos, Mondragon, IBM, Cash Cab, Trimo, Instrumentation Technologies, in Zemanta).