Članek o inovacijah v poslovnih modelih

V reviji MQ Združenja Manager (št. 15, september 2010, str. 21) je izšel članek sodelavcev Ekonomske Fakultete Univerze v Ljubljani (EF) in Centra odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (COBIK) Černe, M., Škerlavaj, M., & Jaklič, M. (2009): Prebudimo zmaja z inovacijami v poslovnih modelih. Gre za članek v katerem avtorji izpostavljamo pomen in neizkoriščenost inovacij v poslovnih modelih v slovenskem okolju. Prikažemo tudi nekaj kratkih primerov iz tuje in slovenske prakse (Zappos, Mondragon, IBM, Cash Cab, Trimo, Instrumentation Technologies, in Zemanta).

Odnosi med zaposlenimi in podjetji in njihov vpliv na uspešnost poslovanja: Rezultati raziskave Zlata nit 2007

Objavljen je bil članek Makovec Brenčič, M., Rašković, M., Škerlavaj, M. (2008). Odnosi med zaposlenimi in podjetji in njihov vpliv na uspešnost poslovanja: Rezultati raziskave Zlata nit 2007, Teorija in praksa, 45(6): 728-751.

logo-zlata-nit

Pričujoči članek preučuje povezanost šestih izbranih dimenzij odnosov med zaposlenimi in 101 najboljšim zaposlovalcem raziskave Zlata nit. Merjenje posameznih dimenzij in kakovosti odnosov med zaposlenimi in podjetjem je potekalo s pomočjo Vprašalnika o značilnostih delovnega mesta (Hackman in Oldham, 1975), kjer je v letu 2007/8 v raziskavi sodelovalo več kot 10.500 zaposlenih iz 101 slovenskega podjetja. Rezultati Zlate niti jasno kažejo močno in pozitivno povezanost med posameznimi dimenzijami odnosa med zaposlenimi in podjetji ter kazalci tržne, inovacijske in finančne uspešnosti. Tako podjetja, ki izkazujejo bolj kakovosten odnos z zaposlenimi, dosegajo na trgu večjo uspešnost.

Več o projektu Zlata nit na tej povezavi.