jump to navigation

Knjiga pri Pearson Education October 4, 2007

Posted by Miha Škerlavaj in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Pri ugledni mednarodni založbi Pearson Education je izšla knjiga Poslovne raziskave (Business research) avtorjev prof.dr. Dimovski Vlado, dr. Škerlavaj Miha, dr. Penger Sandra. Gre za delo, ki opisuje proces raziskovalnega dela v poslovnem svetu in pomaga aplicirati znanstveno razmišljanje v poslovni problematiki. Namenjena je strokovnjakom iz poslovne prakse, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom ter podiplomskim študentom Ekonomske fakultete v Ljubljani (predmet Metode raziskovalnega dela).

%d bloggers like this: