Delavnica o inovativnosti zaposlenih … vabljeni!

27.9. bomo na EFju organizirali dneve CPOEFa, v sklopu katerih bom izvedel seminar z delavnico na temo spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih. Dogodek je primarno namenjen vsem skupinam ljudi v organizacijah, ki jih zanima spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih, še posebej pa 1) članom uprav in izvršnim direktorjem zadolženih za kadrovske zadeve in/ali poslovni razvoj; 2) neposrednim vodjem; 3) HRM vodjem in strokovnim sodelavcem; 4) vodjem in sodelavcem na področju raziskav in razvoja in 5) članom komisij za inovacije.

Gre za interaktiven seminar z delavnico, ki gradi na izkustvenem učenju prilagojenem konkretnim potrebam udeležencev, timskem delu, praktičnih vajah in primerih, ogledu in analizi videomaterialov, vprašalnikih, skupinski diskusiji in dialogu ter samo-refleksiji. Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih je uveljavljen seminar z delavnico z izjemno zadovoljnimi udeleženci ter konkretnimi rezultati za njihove organizacije.

Vabljeni k prijavi in sodelovanju!

Odnosi med zaposlenimi in podjetji in njihov vpliv na uspešnost poslovanja: Rezultati raziskave Zlata nit 2007

Objavljen je bil članek Makovec Brenčič, M., Rašković, M., Škerlavaj, M. (2008). Odnosi med zaposlenimi in podjetji in njihov vpliv na uspešnost poslovanja: Rezultati raziskave Zlata nit 2007, Teorija in praksa, 45(6): 728-751.

logo-zlata-nit

Pričujoči članek preučuje povezanost šestih izbranih dimenzij odnosov med zaposlenimi in 101 najboljšim zaposlovalcem raziskave Zlata nit. Merjenje posameznih dimenzij in kakovosti odnosov med zaposlenimi in podjetjem je potekalo s pomočjo Vprašalnika o značilnostih delovnega mesta (Hackman in Oldham, 1975), kjer je v letu 2007/8 v raziskavi sodelovalo več kot 10.500 zaposlenih iz 101 slovenskega podjetja. Rezultati Zlate niti jasno kažejo močno in pozitivno povezanost med posameznimi dimenzijami odnosa med zaposlenimi in podjetji ter kazalci tržne, inovacijske in finančne uspešnosti. Tako podjetja, ki izkazujejo bolj kakovosten odnos z zaposlenimi, dosegajo na trgu večjo uspešnost.

Več o projektu Zlata nit na tej povezavi.