Priročnik o upravljanju korporativne kulture

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je objavil priročnik za nadzorne svete družb s kapitalsko naložbo države z naslovom Upravljanje korporativne kulture, ki sva ga pripravila avtorja prof. dr. Miha Škerlavaj in Luka Eržen v v sodelovanju s strokovnjaki Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, zunanjimi mednarodnimi in slovenskimi eksperti ter zaposlenimi SDH. Priročnik sta podprla tudi Združenje Manager in Združenje Nadzornikov Slovenije.

S tem pripomočkom smo želeli opremiti nadzorne svete družb s kapitalsko naložbo države (in tudi poslovodstva družb) s ključnimi usmeritvami, vprašanji in orodji za njihovo delovanje z vidika upravljanja korporativnih kultur (angl. governing corporate culture). Posreden namen priročnika je tudi zagotavljati uspešnost in učinkovitost poslovanja družb s tem, da kultura dobi ustrezno mesto v okviru praks korporacijskega upravljanja. Vabljeni k soustvarjanju zdravih organizacij za zdrave posameznike.