jump to navigation

Job crafting – where does it come from and what can leaders do about it? August 27, 2016

Posted by Miha Skerlavaj in job crafting, job design, leadership.
comments closed

Job crafting HRM 2016

Welcome to read and comment our recent research piece on autonomy, job crafting, and leadership – Sut I Wong, Miha Škerlavaj and Matej Černe (2016): Build Coalitions to Fit: Autonomy Expectations, Competence Mobilization, and Job Crafting, Human Resource Management.

Job crafting offers several beneficial organizational outcomes, yet little is known about what makes employees engage in it. In particular, the role of leaders in influencing their subordinates to engage in job crafting has been insufficiently studied. Drawing on role theory, we suggest that the congruence of leader-subordinate autonomy expectations nurtures subordinates’ experiences of having their competences adequately utilized in their jobs. This experience, which involves the competence mobilization of their work roles, subsequently fosters subordinates’ engagement in job-crafting behavior. A two-stage field study of 145 leader-subordinate dyads using cross-level polynomial regression and response surface analysis supported the (in)congruence hypotheses. The results also demonstrated that subordinates’ perceived competence mobilization mediates the relationship between autonomy expectation (in)congruence and job crafting. In addition, leader coalition as a moderator strengthens the effect of perceived competence mobilization as a psychological condition for job crafting. Implications for practice and future research are discussed.

Zavzetost zaposlenih: Oblikovanje delovnih mest in povezav med zaposlenimi June 29, 2013

Posted by Miha Skerlavaj in employee engegement, job design, social network analysis for management.
comments closed

Zavzetost zaposlenih je izjemno zanimiv organizacijski pojav, saj je močno povezana z boljšimi rezultati poslovanja in kot takšna v osrčju delovanja managerjev. Z Leo Pfajfar sva pripravila strokovni prispevek, ki kaže kako je mogoče s kombinacijo dveh managerskih orodij vplivati na večjo zavzetost zaposlenih. Celotna objava je na razpolago v HRM reviji: PFAJFAR, Lea, ŠKERLAVAJ, Miha. Zavzetost zaposlenih za delo: spodbudimo jo z ustreznim oblikovanjem delovnih mest in povezav med zaposlenimi. HRM (Ljubl.), jun. 2013, letn. 11, št. 53, str. 28-33, povzetek pa spodaj:

Ni dovolj, da v podjetjih zagotavljamo prijetno organizacijsko klimo in skrbimo zgolj za zadovoljstvo zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih je namreč potreben, ne pa tudi zadosten pogoj za uspešnost organizacij saj je lahko povezano tudi z dejavniki, ki niso koristni z vidika organizacije. V času krize zmagujejo podjetja, ki svojo konkurenčno prednost povečujejo s pomočjo za delo zavzetih zaposlenih. Podjetja z bolj zavzetimi zaposleni imajo lahko kar do 50% večjo produktivnost, zato pa tudi večjo rast prihodkov in dobičkonosnosti (Harter et al., 2002; Towers, 2003). Žal pa raziskave kažejo tudi to, da je več kot 50% zaposlenih nezavzetih za delo (Blacksmith & Harter, 2011). Raziskava, ki smo jo opravili v slovenskem IT podjetju z nekaj več kot 200 zaposlenimi, je pokazala, da zavzetost zaposlenega za delo lahko spodbudimo s pravilno oblikovanim delovnim mestom in s spodbujanjem deljenja nasvetov med zaposlenimi (Pfajfar, 2012).

%d bloggers like this: