Ljubljana Summer School 2009

summerschoolStudent from around the globe, kindly invited to take part in Ljubljana Summer School 2009 – Take the Best from East and West, which will take place at my school Faculty of Economics, University of Ljubljana, 6-24 July 2009.  It is a traditional event, with lots of good courses (e.g. mine on Learning and Knowledge in Organizations :-)), visits to the companies, social activities, and networking opportunities.  Wellcome! Details available here

Uporabite socialni kapital vaše organizacije

mq10_naslovkaV reviji MQ Združenja Manager je v aprilski številki 10/2009 objavljen moj članek z naslovom Uporabite socialni kapital vaše organizacije. Prispevek v bistvenih poudarkih predstavlja možnosti analize in managementa organizacijskih omrežij kot sodobnega managerskega orodja. Njegov namen je tudi populariziranje inovativne rešitve v časih, ko raziskovalci, managerji in celotna družba iščemo odgovore kako naprej in kako na bolje.

Pomemben del odgovora na to vprašanje se skriva v ustreznem strukturiranju odnosov med člani organizacij. Le ustrezno aktiviran socialni kapital lahko poveže človeški kapital (znanja in zmožnosti) posameznikov v konkurenčno prednost podjetja osnovano na intelektualnem kapitalu. Tekst članka je na voljo na tej povezavi.