jump to navigation

Ljubljana Summer School 2009 April 16, 2009

Posted by Miha Škerlavaj in summer school.
Tags: , , , ,
comments closed

summerschoolStudent from around the globe, kindly invited to take part in Ljubljana Summer School 2009 – Take the Best from East and West, which will take place at my school Faculty of Economics, University of Ljubljana, 6-24 July 2009.  It is a traditional event, with lots of good courses (e.g. mine on Learning and Knowledge in Organizations :-)), visits to the companies, social activities, and networking opportunities.  Wellcome! Details available here

Uporabite socialni kapital vaše organizacije April 3, 2009

Posted by Miha Škerlavaj in journal, social network analysis for management.
Tags: , , , , , ,
comments closed

mq10_naslovkaV reviji MQ Združenja Manager je v aprilski številki 10/2009 objavljen moj članek z naslovom Uporabite socialni kapital vaše organizacije. Prispevek v bistvenih poudarkih predstavlja možnosti analize in managementa organizacijskih omrežij kot sodobnega managerskega orodja. Njegov namen je tudi populariziranje inovativne rešitve v časih, ko raziskovalci, managerji in celotna družba iščemo odgovore kako naprej in kako na bolje.

Pomemben del odgovora na to vprašanje se skriva v ustreznem strukturiranju odnosov med člani organizacij. Le ustrezno aktiviran socialni kapital lahko poveže človeški kapital (znanja in zmožnosti) posameznikov v konkurenčno prednost podjetja osnovano na intelektualnem kapitalu. Tekst članka je na voljo na tej povezavi.

%d bloggers like this: