jump to navigation

Iz Aktiv.si: Smo Slovenci inovativni? October 21, 2010

Posted by Miha Škerlavaj in innovation, interviews.
Tags: , , , , ,
comments closed

Moje skromno mnenje o inovativnosti v Sloveniji iz prispevka Jasne Žaler: Smo Slovenci inovativni?, Aktiv.si, 9.10.2010.

Članek o inovacijah v poslovnih modelih October 15, 2010

Posted by Miha Škerlavaj in innovation, journal.
Tags: , , , , , ,
comments closed

V reviji MQ Združenja Manager (št. 15, september 2010, str. 21) je izšel članek sodelavcev Ekonomske Fakultete Univerze v Ljubljani (EF) in Centra odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (COBIK) Černe, M., Škerlavaj, M., & Jaklič, M. (2009): Prebudimo zmaja z inovacijami v poslovnih modelih. Gre za članek v katerem avtorji izpostavljamo pomen in neizkoriščenost inovacij v poslovnih modelih v slovenskem okolju. Prikažemo tudi nekaj kratkih primerov iz tuje in slovenske prakse (Zappos, Mondragon, IBM, Cash Cab, Trimo, Instrumentation Technologies, in Zemanta).

%d bloggers like this: